ngôn ngữ

hệ thống sơn tĩnh điện
  • Máy làm bột

Một trong những tuyệt vời feture của hướng dẫn sử dụng máy sơn bột này là 3 giải quyết các chương trình cho lớp phủ phẳng, phức tạp và recoated phần mà cho phép các nhà khai thác dễ dàng hơn và thuận tiện để hoạt động.Với thiết kế xung, có thể phun các bộ phận phức tạp hơn effeciently.Use Bộ điều chỉnh chất lượng cao để điều chỉnh không khí và bột chính xác.

Súng phun hơi dễ xử lý hơn để phun.

Bột hooper là với tấm fluidization mà sẽ làm cho bột như sôi, làm cho nó tách ra để có thể dễ dàng hơn để được hút ra bởi các chức năng của bột phun. Phễu bột có thể dễ dàng kiểm tra.

Tăng cường chất lượng lớp phủ của các bộ phận phẳng và phức tạp.
Giảm mệt mỏi của nhà điều hành
Lớp phủ hiệu quả trong coners và hốc
Cải thiện khả năng phục hồi

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi một cuộc điều tra e-mail