Language

Bột sơn Reciprocator
  • Máy Phay Tranh Sơn Bột

Thiết bị sơn tĩnh điện COLO-2000D Reciprocator
Tự động reciprocator bột sơn thiết bị, tự động sơn tĩnh điện thiết bị với bột
Lớp phủ cho lớp phủ bột kim loại.Chuyển đến một mức độ mới của hiệu quả sơn bột với Reciprocator

Lợi thế:
Chương trình có thể lưu trữ 80
Tần số: Mitsubishi Japenese

Tóm tắt lợi ích:
Tăng độ đồng nhất Kiểm soát kỹ thuật số nâng cao.
Smooth, Swift và di chuyển chính xác cho lớp phủ nhanh và đồng nhất
Giảm tiêu thụ bột
Thay đổi công việc nhanh Cài đặt sẵn có thể lập trình trước để tự động lựa chọn đột quỵ và tốc độ
Điều khiển màn hình cảm ứng thân thiện với người dùng để điều khiển tốc độ và độ dài nét.
Điều chỉnh cân bằng trọng lượng cho phép

Nếu bạn có thắc mắc, xin vui lòng gửi một cuộc điều tra e-mail