Language

hệ thống sơn tĩnh điện
Máy làm bột
Máy làm bột Bột hooper là với tấm fluidization mà sẽ làm cho bột như sôi, làm cho nó tách ra để có thể dễ dàng hơn để được hút ra bởi các chức năng của bột phun. Phễu bột có thể dễ dàng kiểm tra. xem thêm
Tủ điều khiển súng sơn tĩnh điện
Tủ điều khiển súng sơn tĩnh điện động cơ pittông tự động được sử dụng để pcrocess phun tự động, là một phần quan trọng của automtic phun process.Automatic pittông ứng dụng động cơ trong chất lỏng & amp; quá trình phun bột của súng phun ở một Spee liên tục xem thêm
Trang chủ trước 1 Kế tiếp cuối cùng - Tổng số 2 1 ghi lại trang hiện tại / Tổng 1 20 mỗi trang