Language

ภาชนะบรรจุแป้งแบบกลมกลึง
ภาชนะบรรจุแป้งแบบกลมกลึง อุปกรณ์เคลือบผงไฟฟ้าสถิตพร้อมปืนเคลือบผงอัตโนมัติออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของการผลิตแบบอนุกรมในการเคลือบด้วยผงซึ่งความน่าเชื่อถือในการใช้งานโดยอัตโนมัติใช้งานง่ายและปลอดภัย ดูเพิ่มเติม
ภาชนะบรรจุของเหลว
ภาชนะบรรจุของเหลว ปืนฉีดน้ำขึ้นและลงสามารถปรับองศาการสเปรย์ได้อย่างอิสระจึงเหมาะสำหรับการเคลือบชิ้นงานที่ซับซ้อน ดูเพิ่มเติม
หน้าหลัก ก่อน 1 ต่อไป สุดท้าย - รวม 2 1 บันทึกหน้าปัจจุบัน / จำนวน 1 20 ต่อหนึ่งหน้า